Sodapannan Iggesund

Sodapannan

I juni 2012 startades driften av Iggesund Paperboards nya sodapanna och turbin vid Iggesunds Bruk, en investering på närmare 2,3 miljarder kronor. Sodapannan ligger placerad i hjärtat av sulfatmassaafabriken. Trots det lyckades man skifta över från de två gamla till den nya sodapannan utan driftavbrott. Investeringen ska på sikt göra Iggesunds Bruk helt självförsörjande på elektricitet och bidrar till att minska utsläppen av fossil koldioxid från bruket.

Tillsammans med projektgruppen från Iggesund arbetade Kontorscenter fram en konceptlösning för funktionella, ergonomiska och estetiskt anpassade arbetsplatser av hög kvalitet. Förutom arbetsplatserna ansvarade man även för leverans av gemensamma utrymmen som konferensrum, pausutrymmen och andra gemensamma ytor.

Intresserad av att jobba med oss?

Kontakta oss