GHS

HP System Diagnostics

HPs guide vid svart skärm

Vad göra?

Kalibrera batteriet på datorn

Hur?

Diagnostik för HPs datorer

Så här öppnar du HP System Diagnostics:

  1. Stäng av datorn.
  2. Välj någon av följande metoder:
    1. Starta datorn och tryck direkt på F2 -tangenten flera gånger, ungefär en gång per sekund, tills programmet HP System Diagnostics öppnas.
    2. Starta datorn och tryck direkt på Esc -tangenten flera gånger, ungefär en gång i sekunden, tills Start-menyn öppnas. Tryck sedan på F2 .

f2

Det går att köra olika diagnostiktester i fönstret Systemdiagnostik. Varje test avgör om maskinvaran fungerar normalt och visar ett felmeddelande vid maskinvarufel.